شرکت کشتیرانی کانتینر

شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ) در سال 1350 به عنوان اولین شرکت حمل و نقل کانتینری در ایران تاسیس و یکی از پیشگامان در مسیرهای ذیل محسوب میگردد:

 • راه آهن کانتینری ترانس سیبری ژاپن- جلفا/ ایران (1350)
 • سرویس کانتینری سی لند بنادر مدیترانه ترکیه/تهران (1351)
 • خدمات کانتینری سی لند نیویورک/جلفا از طریق هلسینکی (1352)
 • تاسیس و راه اندازی اولین ترمینال کانتینری در بنادر ایران، بندر امام خمینی (1354)
 • ترمینال شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)
 • ترمینال شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)
 • ترمینال شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)
 • ترمینال شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)
 • ترمینال شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)
 • ترمینال شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)
 • ترمینال شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)

فعالیت های کنونی شرکت به شرح ذیل میباشد:

 • 1. ترمینال ریلی - کانتینری:

  مدیریت ترمینال ریلی - کانتینری در زمینی به مساحت 8 هکتار با ظرفیت 3×1000 متر خط آهن (قابل افزایش تا 3×1000 ) با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه 000 120 دستگاه کانتینر بر حسب TEU (قابل افزایش به 350،000 دستگاه کانتینر بر حسب TEU) و ظرفیت انبارش حداکثر تا 4500 TEU.

 • 2. ترمینال ریلی - فله:

  با ظرفیت تخلیه 2،000،000 تن در بهترین منطقه دسترسی محلی با سریع ترین نرخ زمان تخلیه محمولات فله شامل غلات از قزاقستان، کود شیمیایی از کشورهای مشترک المنافع CIS و سنگ آهن میباشد.

 • 3. ترمینال کانتینر خالی:

  با در دست داشتن آخرین تجهیزات مدرن تخلیه کانتینر و نرم افزارهای کنترل کانتینر با ظرفیت انبارش 3000 دستگاه کانتینر.

خدمات ارزش افزوده این شرکت عبارتند از:

 • مدیریت دپوی کانتینری بندر خشک و بندر آبی
  • عملیات
  • طراحی و برنامه ریزی
  • ساخت و راه اندازی
 • خدمات نگهداری کانتینر شامل تخلیه و بارگیری (کانتینر پر و خالی)
 • حمل و نقل بین المللی درب به درب
 • خدمات حمل ترانزیت از طریق خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع (CIS).