شرکت باربری بین المللی ایرانیان

از سال 1353 مسئولیت تأمین خدمات کامیونی مورد نیاز گروه را برعهده داشته است. این شرکت با ناوگانی مشتمل بر 350 دستگاه کامیون مسئولیت حمل محمولات از مبدأ و به مقصد ایران را عهده‌دار است. در حال حاضر این شرکت خدمات فورواردری زمینی، دریایی و هوایی را نیز در لیست خدمات خود گنجانده است.

IITC Truck