شرکت ترابری بین المللی پرس

به عنوان هسته اصلی گروه، ‌ترابری بین المللی پرس (PTB) مرکز اخذ تصمیمات راهبردی و مدیریتی در زمینه بارفرابری و لجستیک بوده و خود نیز به ارائه سرویس های خدمات بارفرابری میپردازد. پرس همواره، از زمان تاسیس از سال 1340، از سهم قابل توجهی از بازار حمل و نقل و لجستیک ایران بهره جسته است. این مهم از مجاری ارائه سرویس همه جانبه و استاندارد، بهره‌برداری از ترمینال های مدرن گروه، ‌ شبکه گسترده شعب و نمایندگان و نیز دارابودن بیش از 250 نفر پرسنل مجرب و نیروی IT خبره میسر بوده است.

  • ترمینال کانتینر پر

شرکت پرس خدمات ذیل را ارائه می نماید: