• 1961

  تاسیس شرکت ترابری بین المللی پرس.

 • 1971

  تاسیس شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ) با مسئولیت محدود.

 • 1971

  آغاز سرویس ترنس سیبری از خاور دور/ جلفا (ایستگاه مرزی ایران با شوروی سابق).

 • 1972

  تأسیس شرکت تهران کانتینر ترمینال به عنوان اولین ترمینال بخش خصوصی تحت نظارت گمرک.

 • 1974

  مالکیت شرکت کشتیرانی American Eastern تحت عنوان خدمات کشتیرانی ایران (Iran Shipping Services).

 • 1975

  افتتاح اولین خط کانتینری منظم به بنادر ایران، موسوم به سرویس مشترک کانشیپ و Jeuro Line ژاپن، ما بین خاور دور و بندر امام خمینی.

 • 1976

  تأسیس شرکت کشتیرانی ایران با مسئولیت محدود.

 • 1981

  کسب نمایندگی شرکت Ameaster Tanker؛ جهت مدیریت و ادارۀ تمامی تانکرهای نفتی در بنادر نفتی اصلی ایران (تحت عنوان خدمات تانکر ایران)

 • 1993

  تأسیس ترمینال کانتینری تحت نظارت گمرک در لطف آباد توسط شرکت تهران کانتینر ترمینال.

 • 1995

  سرمایه گذاری و ساخت ترمینال پنبه (تهران کانتینر ترمینال) TCT در بندرعباس به وسعت 25،000 متر مربع.

 • 1999

  ساخت و بهره برداری 100،000 متر مربع فضای جدید برای ترمینال پنبه بندرعباس

 • 2000

  کسب نمایندگی انحصاری فروش لوفت هانزا کارگو در ایران

 • 2001

  کسب نمایندگی فروش (GSA) بریتیش ایرویز کارگو در ایران

 • 2001

  فعالیت مجدد خدمات کشتیرانی ایران با مالکیت دو فروند کشتی رودخانه پیما / دریا پیما در دریای خزر

 • 2001

  تکمیل ترمینال کالای عمومی در داخل محوطه بندری / گمرکی انزلی

 • 2002

  کسب نمایندگی فروش (GSA) لوفت هانزا در ایران

 • 2003

  تکمیل 60 هزار متر مربع الحاقی ترمینال کانتینری (TCT) در بندرعباس (در مجموع 200،000 متر مربع ترمینال کانتینری با مدرن ترین تجهیزات).

 • 2004

  کسب نمایندگی فروش عمومی (GSA) در ایران برای حمل بارهوایی سنگاپور ایرلاین

 • 2005

  کسب نمایندگی فروش در ایران برای حمل بار هوایی قطر ایرویز.

 • 2008

  کسب نمایندگی فروش عمومی (GSA) در ایران برای British Midland Airways (BMI)

 • 2009

  کسب نمایندگی عمومی فروش (GSA) در ایران برای خطوط هوایی China Southernچین

 • 2010

  انتصاب مدیریت امور ترمینال ریلی کانتینری و انبار در گمرک شهریار تهران

 • 2011

  کسب نمایندگی فروش عمومی (GSA) در ایران برای خطوط هواییPegasus

 • 2012

  سرمایه گذاری و ساخت اولین ترمینال ریلی / فله در بندرعباس ( با ظرفیت 2 میلیون تن)

 • 2014

  سرمایه گذاری و ساخت اولین ترمینال ریلی کانتینری در بندرعباس (با ظرفیت 80 هزار متر مربع/ 350 هزار TEU)

 • 2016

  آغاز سرویس و اعزام اولین قطار وارداتی چین به ایران (جاده ابریشم جدید)

 • 2017

  امضاي قرارداد سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری از فاز اول بندر خشک آپرین به مساحت 55 هکتار