گروه پرس: ترابری و لجستیک بین المللی

یادآوری های شصت سال فعالیت نوآورانه یادآوری های شصت سال فعالیت نوآورانه


آخرین اخبار

9 May

تاسیس ترمینال ریلی-فله توسط گروه پرس

تنها ترمینال ریلی-فله اسکله شهید رجایی بندرعباس در تملک شرکت کانشیپ ، یکی از زیر مجموعه های گروه پرس، است و توسط آن شرکت اداره می شود. ظرفیت سالیانه این ترمینال معادل 2 میلیون تن محمولات فله ریلی است.

1 Jul

عضویت 50 ساله فیاتا

سال 1397 پنجاهمین سالگرد عضویت شرکت ترابری بین المللی پرس در انجمن بین المللی اتحادیه شرکتهای حمل و نقل (فیاتا) می باشد.

ویدئوها