18 آذر 1396، چهاردهمین سالگرد موفقیت آمیز افتتاح اولین ترمینال کانتینری بخش خصوصی با زمین بتن مسلح همراه با جرثقیل های چرخ لاستیکی RTG که قابلیت کنترل توسط ماهواره را دارند و نوآوری منحصر به فردی در این زمینه محسوب می شود.

18 آذر 1396، چهاردمین سالگرد موفقیت‌آمیز افتتاح اولین ترمینال کانتینری بخش خصوصی با زمین بتن مسلح همراه با جرثقیل‌های چرخ لاستیکی RTG، که قابلیت کنترل توسط ماهواره را دارند و نوآوری منحصر به فردی در این زمینه محسوب می‌شوند، است. ظرفیت این ترمینال که در بندرعباس احداث گردیده است، سالانه 120 هزار کانتینر بر حسب TEU است.

خطوط کشتیرانی مانند Maersk Line، PIL، NSCSA، از جمله خطوطی هستند که از مزایای این ترمینال کانتینری مدرن بهره مند گردیده اند.