اخبار - گروه پرس

اخبار

9 Dec

چهاردهمین سالگرد افتتاح ترمینال کانتینری اختصاصی پرس

توسط مدیر سیستم

18 آذر 1396، چهاردهمین سالگرد موفقیت آمیز افتتاح اولین ترمینال کانتینری بخش خصوصی با زمین بتن مسلح همراه با جرثقیل های چرخ لاستیکی RTG که قابلیت کنترل توسط ماهواره را دارند و نوآوری منحصر به فردی در این زمینه محسوب می شود.

بيشتر