دفاتر ایران - گروه پرس

دفاتر ایران

گروه پرس، از طریق دفاتر و امکانات پایانه‌ای خود، در سراسر کشور فعالیت می‌کند که از دفتر مرکزی به مساحت 2800 مترمربع در قلب مرکز کسب‌وکار تهران شروع و خدمات آن در 12 شعبه در مرزها، بنادر، شهرهای اصلی ایران، 23 دفتر نمایندگی در دیگر شهرهای کشور، 3 پایانه فعال و انبارها در بندر بزرگ بندرعباس (مجموعه بندر شهید رجایی)، لطف آباد و تهران توسعه یافته است.