رسانه - گروه پرس

رسانه

2 Jun

گزارش کانال دویچه وله آلمان از پروژه بندر خشک آپرین

در ایران، بخش عمده ای از حمل و نقل از طریق جاده انجام می شود. وجود ترافیک به ویژه در اطراف پایتخت ایران که میزبان بیش از هجده میلیون نفر و به عنوان قلب صنعت خودرو، اشتهای سیری ناپذیری برای جذب مواد خام دارد بسیار طبیعی است.

بیشتر