"کشتیرانی کانتینر" - جستجو - گروه پرس

نتیجه جستجو برای "کشتیرانی کانتینر"

شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ) در سال 1350 به عنوان اولین شرکت حمل و نقل کانتینری در ایران تاسیس و یکی از پیشگامان خدمات ترانزیت بین المللی محسوب می گردد. بیشتر...