ارائۀ خدمات فورواردری به همراه سرویس‌های جامع، منظم و استاندارد، نتیجۀ حضور بیش از نیم‌قرن در بازار واردات کالا به ایران است.

تخصص در حوزۀ دریایی (کانتینری و فله)، زمینی (کامیونی و ریلی)، هوایی، ترانزیت، ارائۀ خدمات حمل‌ونقل چند وجهی و ترکیبی از سراسر جهان به‌ویژه خاور دور، اروپا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) حاصل این تجربۀ ارزشمند است.

تحقق حسن اجرای این خدمات تنها با بهره‌مندی از شبکۀ بین‌المللی شرکای گروه، کارکنان مشتر‌ی‌مدار، دفاتر متعدد در سراسر کشور، انبارها و ترمینال‌ها در سراسر اروپا، کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و زیرساخت فناوری اطلاعات کارآمد و نفوذناپذیر صورت می‌گیرد.