ترمینال ریلی کانتینری با سرمایه‌گذاری دوازده میلیون دلار، در فروردین ماه سال 1392، توسط گروه پرس طراحی، ساخته و راه‌اندازی شد. این ترمینال منحصر‌به‌ فرد، نقش قابل‌توجه‌ای در جابجایی کانتینر از طریق حمل‌ونقل ریلی در اسکلۀ شهید رجایی داشته و حلقۀ اتصال شیوه‌های حمل دریایی و حمل ریلی است.

ترمینال مذکور در زمینی به مساحت هشت هکتار با 3×1000 متر خط آهن و ظرفیت سالانه 250 هزار TEU کانتینر در فاز اول توانایی ورود به مبادی و مقاصد زمینی را دارد و قابلیت افزایش و توسعه به 5×1000 متر خط آهن، با افزایش ظرفیت به 300 هزار TEUکانتینر در پایان فاز دوم را دارد.

این ترمینال دروازۀ ورودی به بندر خشک آپرین بوده که توسط گروه پرس در حال ساخت است.