شرکت ترابری بین المللی پرس یک شرکت پیشرو در امر حمل و نقل ترانزیت بار از/ به کشورهای مشترک‌المنافع CIS و افغانستان از طریق بنادر و نقاط مرزی ایران، با استفاده از شبکۀ وسیع جاده‌ای ایران از طریق سیستم حمل ریلی و جاده‌ای است.

جایگاه استراتژیک ایران شرایط منحصربه‌فردی را در امر انتقال کالا و بار برای این کشور فراهم کرده است. این شرایط ویژه و امکان دسترسی به آب‌های گرم جنوبی ما را قادر به افتتاح مسیر ترانزیت ایران به کشورهای همسایۀ شمالی و بالعکس، یعنی کریدور شمال-جنوب، ساخته است.

محمولات پاساوان، که معمولاً از مرزها و بنادر ورودی به مناطق اصلی صنعتی در داخل کشور، که اصطلاحاً ترانزیت داخلی تلقی میگردد، از طریق این شرکت بطور معمول انجام می‌شود.